تاريخ : جمعه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 20:22 | نویسنده : صنم ذوالفقاریان

رتبه کل

رتبه پیام نور

تراز

محل قبولی

6

-

8631

دانشگاه تهران – روزانه – بازاریابی

7

-

-

دانشگاه تهران – روزانه – بازاریابی

11

-

-

دانشگاه شهیدبهشتی – روزانه - بازاریابی

12

-

8246

دانشگاه تهران – روزانه – بازاریابی بین الملل (ترم بهمن)

14

3

8148

دانشگاه تهران – روزانه – بازاریابی بین الملل (ترم بهمن)

20

-

7949

دانشگاه تهران – روزانه – بازاریابی بین الملل (ترم بهمن)

21

-

7944

دانشگاه شهیدبهشتی – روزانه - بازاریابی

31

10

7813

دانشگاه شهیدبهشتی – روزانه - بازاریابی

37

-

-

دانشگاه شهیدبهشتی – روزانه - بازاریابی

38

-

7697

دانشگاه تربیت مدرس – روزانه – بازاریابی بین الملل

55

16

7521

دانشگاه تربیت مدرس – روزانه – بازاریابی بین الملل

58

19

7488

دانشگاه شهیدبهشتی – روزانه – بازرگانی بین المللی

69

-

7408

دانشگاه تهران – شبانه – بازاریابی

92

31

7293

دانشگاه تهران – روزانه – مدیریت منابع انسانی

94

33

7289

دانشگاه علامه – روزانه – بازرگانی بین الملل

97

-

-

دانشگاه تهران – شبانه – بازاریابی بین الملل – ترم بهمن

101

-

7263

دانشگاه اصفهان – روزانه – مدیریت مالی

107

-

7248

دانشگاه علامه – روزانه – بازاریابی

115

-

7200

دانشگاه علامه – روزانه – بازاریابی

149

54

7067

دانشگاه اصفهان – روزانه – بازاریابی

192

-

-

دانشگاه تبریز – روزانه- بازرگانی بین المللی

200

78

6876

دانشگاه اصفهان – روزانه – تحول

226

-

6796

دانشگاه شاهد – روزانه – بازاریابی بین المللی

228

-

-

دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه

242

-

6750

دانشگاه شاهد – روزانه – مالی

263

-

-

دانشگاه اصفهان – روزانه – تحول

271

106

6684

دانشگاه مازندران – بابلسر – روزانه

289

-

-

دانشگاه فردوسی مشهد – روزانه - تحول

302

-

6620

دانشگاه شهید چمران اهواز – روزانه – بازاریابی

319

129

6583

دانشگاه اصفهان – روزانه آموزش محور – مدیریت مالی

350

-

-

دانشگاه شهید باهنر کرمان - روزانه

356

148

6514

دانشگاه فردوسی مشهد – شبانه – بازاریابی بین الملل

375

156

6473

دانشگاه الزهرا – شبانه – مالی (فقط زن)

381

-

6459

دانشگاه سمنان – روزانه – بازاریابی

387

-

6443

دانشگاه اصفهان – روزانه آموزش محور – بازاریابی

396

-

6430

دانشگاه اصفهان – روزانه آموزش محور – مدیریت مالی

422

-

6367

دانشگاه اصفهان – روزانه آموزش محور – بازاریابی

442

-

6320

دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور – بازاریابی

452

-

-

دانشگاه اصفهان – روزانه آموزش محور – تحول

446

-

6319

دانشگاه شهید باهنر کرمان - روزانه

471

-

6275

دانشگاه خلیج فارس بوشهر – روزانه

482

200

6251

دانشگاه یزد – شبانه – بازاریابی

490

205

6238

دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور- بازرگانی بین الملل

491

-

6234

دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور – تحول

515

-

-

دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور- بازرگانی بین الملل

633

-

-

دانشگاه سمنان – شبانه – مدیریت مالی

640

272

6034

دانشگاه زاهدان – شبانه – تحول

645

-

-

دانشگاه تربیت مدرس – نیمه حضوری – بازاریابی بین الملل

687

-

-

دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور- بیمه

692

-

5978

دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور- بیمه

744

-

5909

دانشگاه علامه – شبانه آموزش محور- بیمه

748

-

-

دانشگاه پیام نور – مدیریت مالی

785

359

5866

دانشگاه پیام نور تهران– آموزش محور – بازرگانی بین الملل

1126

551

5547

دانشگاه پیام نور تهران (ری) –بازاریابی

1358

684

5351

غیرانتفاعی الغدیر تبریز – مدیریت مالی

1495

764

5248

دانشگاه پیام نور تهران (کرج)– آموزش محور – بازرگانی بین الملل

1575

808

5198

دانشگاه پیام نور تهران (کرج)– آموزش محور – بازرگانی بین الملل

1616

837

5167

دانشگاه پیام نور گرمسار – بازاریابی

1962

1041

4977

غیرانتفاعی کار (واحد خرمدره)

2195

-

4857

دانشگاه زاهدان (واحد بین الملل چابهار) – بازاریابی بین المللی

2480

-

-

دانشگاه تهران – مجازی آموزش محور

2922

1611

4545

دانشگاه تهران – مجازی آموزش محور – بیمه

3000

-

-

دانشگاه تهران – مجازی آموزش محور – مدیریت منابع انسانی

3462

1930

4359

دانشگاه تهران – مجازی آموزش محور – مدیریت منابع انسانی

3643

2050

4302

دانشگاه زاهدان (واحد بین الملل چابهار) – مالی

3805

2143

4253

دانشگاه تهران – مجازی آموزش محور – مدیریت منابع انسانی

 

رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد
ممکن است برخی از موارد بالا دارای سهمیه شاگرد اولی بوده باشند که در محل قبولی آنها تاثیرگذار است
  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ